Disclaimer & copyright

Hoewel we ernaar streven om correcte informatie te delen, kunnen we niet garanderen dat alle content op deze website juist en volledig is. We weten dat we in het delen van kennis en inspiratie, in blogs en via social media, inhoudelijk nooit volledig kunnen zijn. Er is immers al zoveel geschreven. Maar we willen je deze informatie niet onthouden en hopen dat je er waardevolle inspiratie uit opdoet.

Gifted Leaders is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden op onze website. We behouden ons het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Copyright Gifted Leaders © 2023

Er rust een copyright op alle teksten en afbeeldingen van Gifted Leaders. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om een product van Gifted Leaders te reproduceren. Bij het gebruik van teksten en afbeeldingen die gemaakt zijn door Gifted Leaders, dient een bron-/naamsvermelding te worden genoemd. Bij schending van het auteursrecht (intellectueel eigendom) hebben wij het recht om aangifte te doen.